Trò Chơi Kinh Thánh

Chủ nhật - 02/10/2011 12:54

Trò Chơi Kinh Thánh

 
1. Ðavít Tìm Vợ
Trò chơi cùng phi, theo đội hay chi đoàn
Dụng cụ gồm 2 khăn bịt mắt
Mikal, con gi của vua Saul, yêu Ðavid\. Saul nói: “Ta sẽ gả con ta cho nó và con ta sẽ là một ci bẫy
cho nó\...” (Isamuel 18:20-27).
Gợi Ý:
-Tình yêu hôn nhân có sức rút từ quả tim con người tất cả can đảm, tin tưởng và quảng đại (Ðường Hy
Vọng 467).
Cch chơi:
Hai người được cử ra bịt mắt làm Ðavít và tôn nương. Bắt đầu nghe hiệu còi Ðavít gọi to: “Tôn nương
đâu\?” và Tôn nương đp lại: “Có em đây!” Rồi chạy trốn để Ðavít không bắt được mình. Sau ba lần gọi tên
mà không tìm được Tôn nương thì Ðavít phải chịu hình phạt đi bằng hai đầu gối đến ngửi một gốc cây gần
nhất rồi trở về chỗ\. Cử một người khc ra thay thế\.
 
2. Con Sâu Ðo
Chơi theo đơn vị đội
Luyện nhanh và khéo léo
Cch chơi:
Ðội xếp hàng dọc từ mức khởi hành. Ngồi mông chấm đất, hai chân hơi co lại, hai tay đưa ra sau giữ 2 cổ
chân người ngồi sau\.
Sau lệnh khởi hành, toàn đội đồng tiến tới bằng cch đồng duỗi chân ra phía trước và đồng nhấc mông
tới\. Ðội nào có người sau cùng đến mức trước mới thắng cuộc. Ðội nào đứt đoạn thì bị loại\.
 
3. Ði Hành Hương
Trò chơi theo đơn vị đội (cùng phi)
Không cần vật dụng
Ðoàn người hành hương núi Chúa, tay ôm thnh gi bước đi trong hy sinh mỏi mệt, và cố gắng để đền tội
mình.
Gợi Ý:
-Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vc thập gi của mình mà theo Ta (Mt 17:24).
- Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thot (Mt 10:22).
-Bỏ ngài con biết theo ai, vì chỉ nơi Ngài mới có lời ban sứ sống
Cch chơi:
Người chơi theo đội đứng thành hàng dọc. Tay tri ôm thnh gi bằng cch cầm lấy chân phải người
đứng trên. Sau khi nghe lệnh hành hương, cc đội nhải liên tiếp thẳng tới đích. Ðội nào không đứt đoạn và
người sau cùng vượt qua mức đến trước thì mới hoàn tất cuộc hành hương.
 
4. Ðô Lực Sĩ Thế Giới
Chơi theo riêng phi
Tuổi càng lớn chơi càng vui
Cch chơi:
Vẽ một vòng tròn rộng chừng 3 mét rồi chia người chơi thành 2 phe\. Lần lượt từng 2 người một vào trong
vòng tròn đẩy nhau, ôm nhau ném ra ngoài vòng tròn. Ai bị đẩy khỏi vòng thì người phe bị đẩy lên tiếp. Khi
hết giờ chơi, phe nào còn nhiều người thắng.
Trò chơi có thể biến đổi: Cử từng 2 người lên đẩy nhau rồi sau cùng ai thắng sẽ vào vòng bn kết và cuối
cùng vào vòng chung kết.
 
5. Hãy Cho Ði
Trò chơi đông người theo đội\.
Mỗi đội cần một vật dụng cầm chuyền cho nhau\.
Chúa Giêsu bảo: Hãy cho đi hết thì sẽ được đầy đủ\.
Gợi Ý:
-Người ta không cần của con, không cần con cho, bằng cần con hiểu họ, thương họ! (Ðường Hy Vọng
743)
-L lành đùm l rch.
-Một miếng khi đói bằng một gói khi no\.
Cch chơi:
Chia đội thành 2 đứng tại 2 đầu sân. Khi nghe Chúa Giêsu truyền lệnh (Bằng còi: Hãy cho đi hết). Số 1
của mỗi đội chạy vượt qua vạch B trao vật cầm tay cho bạn đồng đội số 2. Số 2 chạy vượt qua vạch A, trao vật
cầm tay cho bạn đồng đội số 3. Cứ thế đến người cuối cùng chạy lên đưa lên cho Chúa Giêsu (người điều
khiển) để lãnh phần thắng.
6. Chồn Rượt Gà
Chơi theo nhóm
Dành cho cc em nhỏ
Cch chơi:
Ðội làm gà đứng thành hàng dọc, hai tay giữ chặt thắt lưng đồng bạn đứng trước. Ðấu thủ làm gà mi
đứng hàng đầu\.
Sau khi lệnh chơi bắt đầu, đội làm gà phải luôn giữ chặt thắt lưng và len lỏi trốn trnh, đừng cho chồn
chạm vào mình, chỉ riêng đấu thủ làm đầu gà mới được chạm vào chồn. Nếu chồn bị chạm thì cả đội chồn
thua\. Tri lại, nếu gà bị trượt tay hay bị chồn đập phải cũng thua (phải loại ra ngoài). Nếu chồn bắt được một nửa số gà thì toàn đội gà thua cuộc.
 
8. Hí Trường Tử Ðạo
Nhiều người chơi
Không cần dụng cụ
Cc Thnh Tử Ðạo thời xưa thường bị quăng vào lò lửa (Daniel 3:16-27) hoặc miệng sư tử để làm trò vui
cho nhà vua (Daniel 6:17-25).
Gợi Ý:
-Trnh gian khổ con đừng trông mong làm thnh (Ðường Hy Vọng 702).
-Ðau khổ không những giúp con can đảm nhẫn nại, nhưng còn gi trị cứu chuộc rất lớn lao, nếu con hiệp
với sứ thương khó Chúa Giêsu (Ðường Hy Vọng 706).
Cch chơi:
Người chơi làm thành hai vòng tròn đồng tâm. Cc vòng tròn cầm tay nhau như thể một hý trường hai
vòng. Cử một người làm sư tử ở trong vòng tròn nhỏ, sư tử không phải đuổi theo đúng đường đi của vị tử đạo\.
Cử một người làm vị tử đạo chạy ở ngoài vòng tròn lớn. Nghe hiệu hai vòng tròn cầm tay nhau xoay quanh -
ngược chiều nhau\. Sư tử bắt đầu đi ăn thịt cc vị tử đạo\. Còn vị tử đạo chỉ được chạy xung quanh vòng tròn
lớn hay chạy vào trong tâm mà không được chạy ra xa khỏi vòng tròn.
 
9. Ðavít Diệt Goliat (1)
Trò chơi đông người
Không cần dụng cụ
Ðavid nói với Goliat: “Ngươi đến đnh ta với gươm, với gio, và lao phóng; Phần ta, ta đến đnh ngươi
với Danh Giavê Thiên Chúa cc cơ binh.” (Isamuel 17:45)
Gợi Ý:
-Những điều thế gian coi là yếu đuối, thì Thiên Chúa chọn để bêu nhuốc những gì là mạnh mẽ (Icor
1:27).
Cch chơi:
Người chơi chia thành hai phe đều nhau mỗi người nhận một số\. Hai phe đứng ở hai đầu sân. Bắt thăm
để ứng chiến trước. Ai được ứng chiến thì đứng lên phía trước đoàn quân mình cch khoảng 15 feet và gọi số
bên đối phương. Ai được gọi thìm mang danh: “Ðavít gọi Goliat số ... “ Số được gọi chạy sang đập vào tay
Ðavít 3 ci rồi chạy trở về\. Ðoàn quân Ðavít chạy đuổi theo Goliat. Nếu đập (chạm vào) được người Goliat
thì Goliat chết (phải đi tù!). Bên Ðavít thắng được gọi tiếp tục. Nếu thua thì bên đối phương được cử người ra
gọi\. Tù binh được cầm tay nhau để chờ sang cứu\. (Nếu người sang cứu không bị bắt lại\.)
Ðavít Diệt Goliat (2)
Trò chơi đông người (chia thành hai phe A và B)
Không cần dụng cụ
Trên bãi đất rộng, Ðavít đã lừa giết Goliat một cch bất ngờ bằng chính chiếc nỏ bắn đ thô sơ (Isamuel
17:48-51).
Gợi Ý:
-Nực cười châu chấu đ xe,
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng!
-Ðavid tin tưởng vào Giavê Thiên Chúa khi ra chiến trận: Ngài sẽ nộp quân thù trong tay ông.
Cch chơi:
Người chơi đứng dọc theo chiều dài hai bên đầu sân, mỗi phe đứng một bên. Mọi người bên phe B giơ tay
ra trước. Phe A cử một người sang phe B, đập vào tay người phe B(bất cứ ai) ba ci\. Ðến ci thứ ba đập trúng
tay ai thì người đó phải đuổi bắt người phe A vừa đập trúng tay mình. Nếu bắt được (hay chạm vào người
được) thì người phe A đó phải bị loại ra\. Sau đó một người trong phe B được sang đập phe A\. Còn nếu không
đuổi được thì người đuổi phải bị loại và một người khc trong phe A tiếp tục sang đập phe B. Cuối cùng phe
nào còn lại hai người thua\. (Có thể chơi theo giờ, và khi hết giờ bên nào còn nhiều quân sẽ thắng.)
 
10. A-Dong E-Và Kết Nghĩa
Trò chơi đông người
Cho mọi lứa tuổi
Khi Chúa dẫn Evà đến cùng Adam, ông đã nhận ra “Ðây là xương tôi, là thịt tôi\. “Nên chưa kịp làm gì,
Adam và Evà đã xấn xổ tìm nhau\.
Gợi Ý:
-Thiên Chúa chúc lành cho đời sống gia đình.
-Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly (Mt 19:46).
Cch chơi:
Người chơi làm thành 2 vòng tròn đồng tâm. Chọn 2 người làm Adong/Evà\. Adong ở ngoài vòng tròn,
còn Evà ở trong vòng tròn. Người chơi trên 2 vòng tròn cầm tay nhau vừa đi vòng tròn (đối chiều nhau) vừa
ht. Trong khi đó cố giữ cho Adong và Evà không được chạm tay nhau\. Khi đã chạm tay nhau được thì 2 người khc ra thay thế\.
12. Sói Rừng Và Chiên
Trò chơi đông người
Không cần dụng cụ
Muông sói bắt chiên và đoàn chiên phải tan tc. (Jn 10:12).
Gợi Ý:
-Tôi tớ không lớn hơn chủ! Nếu họ đã bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ cc ngươi\. (Jn 15:20)
Cch chơi:
Từ 2 đầu sân chơi vẽ 2 khung làm chỗ nhốt chiên. Người chơi chia làm 2 và đứng ở trong hai chuồng
chiên. Cử ra 3 người làm sói đứng trên sân. Khi có hiệu còi chơi, hai đàn chiên ở trong hai chuồng chạy sang
đổi chỗ nhau\. Trong khi đó 3 con sói cố gắng bắt chiên, nếu chiên không chịu ra thì sói có thể vô chuồng bắt.
Bắt được 10 người thì tù tì để chọn 3 người ra thay thế sói\.
 
15. Chúa Tìm Phêrô
Nhiều người chơi
Không cần dụng cụ
Khi Phêrô sợ bị giết nên trốn khỏi thành. Nhưng Chúa đã tìm đến, vai vc thnh gi và nói với Phêrô:
“Thày vào thành chịu chết một lần nữa\.” Phêrô hiểu ý Chúa muốn mình chịu chết nên quay trở lại\.
Gợi Ý:
-Làm việc thiện chưa phải là tông đồ, làm vì xem đó là sứ mệnh Chúa Kitô mới là tông đồ (Ðường Hy
Vọng 295).
Cch chơi:
Người chơi xếp thành cc hàng dọc, khoảng cch từ người nọ đến người kia bằng một sải tay (cầm tay
nhau được). Cử một người làm Phêrô chạy trốn và một người làm Chúa đi tìm. Hai người này chỉ được chạy
theo hàng dọc hay ngang mỗi khi có lệnh đổi hướng. Cc người đangnắm nắm tay nhau theo hàng rời tay quay
về hướng phải và đưa tay nắm tay người mới bên cạnh. Chúa tìm gặp được Phêrô là thắng cuộc.
 
16. Chiên Ngoan Về Chuồng
Chơi theo đơn vị đội
Mỗi đội cần 1 gậy và 1 ống lon.
Anh em con ông Jacob được cha sai đi chăn cừu tận nơi miền núi xa xăm. Ðã lâu ngày không thấy về
nên Isa\ac sai con út đi nhắn anh em lùa chiên cừu về chuồng cho cha\.
Gợi Ý:
- Chúa Giêsu là mục tử tốt lành: Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo ta\. Người chăn
chiên tốt thí mạng mình vì Chiên.
- Cc em Tông Ðồ Ðội Trưởng Ðội Phó phải theo gương Chúa\.
Cch chơi:
Mỗi đội sẽ dẫn một con chiên về với cch sau đây:
Dùng gậy lùa ống lon từ đầu sân về cuối sân vòng qua cột cờ lùa về chỗ trao cho người kế tiếp. Cũng
vậy, người kế tiếp lùa lên cùng một kiểu như người trước. Ðội nào lùa xong trước thắng cuộc.
 
17. Người Gieo Giống
Trò chơi đông người
Không cần dụng cụ
Gợi Ý:
-Mảnh đất cuộc sống đang chờ người Thiếu Nhi Thnh Thể gieo hạt yêu thương, hạt vâng lời, hạt vui vẻ,
hạt chăm học, v.v...
-Xem quả mà biết cây (Mt 12:33).
-Gieo gi gặt bão\.
Cch chơi:
Tất cả ngồi thành vòng tròn. Trưởng chọn một người ra làm người gieo hạt giống. Người đó mang hạt đi
gieo, có hạt đen, hạt đỏ, hạt vàng... bằng cch chạy vòng phía ngoài và đập vào đầu những người ngồi vòng
tròn miệng nói lớn: Ðậu đen, đậu đỏ, đậu vàng ... Những hạt giống mang tên Ðen mới phải đứng lên chạy đua
ngược chiều với người gieo để về chỗ\. Nhi đó người gieo giống cố chạy nhanh hơn để chiếm chỗ của người
đậu Ðen. Người nào không chiếm được chỗ ngồi phải làm người gieo giống và trò chơi tiếp tục.
 
19. Diệt Quân Thù
Trò chơi đông người
Vật dụng: Một tri banh nhỏ
Ðavid được thiên hạ nhảy múa ca tụng rằng: “Saul hạ được hàng ngàn, và Ðavid hàng vạn!” (Isam 29:5).

Gợi Ý:
-Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ mu\.
-Người chí khí không tứ mãn. Óc tứ mãn như bức tường ngăn con xa Thiên Chúa, xa anh em, xa tất cả,
và con không cần ai nữa (Ðường Hy Vọng 200). Cch chơi:
Ðể quân đội mình thành những nhà thiện xạ, Vua Ðavít thường tập trận như sau: Chia quân làm hai phe
A và B. Mỗi phe chiếm trọn một nửa sân chơi\. Hai bên sẽ bốc thăm để được ném trước.
Thí dụ: Bên A được ném trước, có quyền di chuyển trên phần đất mình để lựa chiều ném vào đối phương
(bên B). Nếu bên B bị ném trúng sẽ phải sang bên A chịu tù\. Bên A được ném tiếp. Nếu ném trật thì bên B
được ném bên A\. Muốn cứu tù thì bên bị ném phải bắt được banh trước khi banh trạm đất. Mỗi lần như vậy
cứu được một tù binh. Banh trạm đất trước khi trúng người không được kể là thắng.
Khi hết giờ chơi, đội nào có nhiều tù nhân sẽ thắng

 
20. Ném Ð Magdalena
Trò chơi dành cho đội
Không cần vật dụng
Sau khi bắt được Magdalena phạm tội ngoại tình, dân chúng tụ nhau lại để tìm cch ném đ bà\. Ðó là hình phạt thời dân Do Thi thường làm cho kẻ phạm tội\.
Gợi Ý:
- Ði đi, và từ nay đừng phạm tội nữa (Jn 8:11).
-Ta không nói phải tha đến 7 lần, mà đến 70 lần 7 (Mt 19:22)
- Ðừng xét đon để khỏ bị đon xét (Mt 7:1).
-Trch người một, trch ta mười,
Bởi ta bạc trườc, cho người tệ sau\.
Cch chơi:
Mọi người ngồi thành vòng tròn, chỉ định một người cúi đầu xuống để cc bạn khc ký nhẹ lên đầu một
ci (chỉ một người ký trúng) rồi ngẩng đầu lên và đon xem người nào đã ký đầu mình.
Nếu đon sai phải cúi xuống chịu ký tiếp. Nếu đon trúng người ký đầu bị thay thế\.
21. Thày Bói Ba Lp
Trò chơi dành cho đội
Vật dụng: Khăn bịt mắt
Cch chơi:
Người chơi dứng rải rc trong nhà\. Chọn một người bịt mắt lại đi tìm bắt những người kia\. Ai bị bắt phải
đứng lại để người bịt mắt sờ mặt mũi, tay chân và đon xem người đó tên gì\.
Nếu đon trúng người đó phải thay thế bịt mắt. Nếu đon sai tới lần thứ ba sẽ phải chịu một hình phạt
nào đó\. Sau khi bị phạt sẽ được chọn người khc để thay thế\.
 
22. Ði Theo Tiếng Gọi
Chơi theo đội
Mỗi người một khăn bịt mắt
Trong đêm trường thanh vắng, Chúa đã gọi Samuel. Cậu sốt sắng lên tiếng đp trả: “Này con đây, xin
Chúa hãy phn vì con đang lắng tai nghe!”
Gợi Ý:
-Thưa “Vâng” thì dễ, nhưng hãy xem Chúa Giêsu đã theo tiếng gọi cho đến chết trên thnh gi\. Hãy từ
bỏ mình, vc thnh gi mỗi ngày và theo Chúa\.
-Không vâng lời, dù có thực hiện những công trình vĩ đại cũng không đẹp lòng Chúa\.
Cch chơi:
Cc đội đứng thành hàng dọc trước vạch khởi hành. Họ sẽ đi qua một quãng đường dài có nhiều chướng
ngại vật.
Mỗi người trong đội đều bịt mắt, tay đặt lên vai người đứng trước. Ðội trưởng không bịt mắt, tay cầm còi để
điều khiển đội mình. Ðội trưởng đi cch xa đội mình 5 bước. Mỗi lần đụng phải chướng ngại vật trên đường bị
trừ điểm. Ðội nào còn nhiều điểm thắng cuộc.
Có thể thi qua từng đội một. Cc đội khc đứng coi hoặc làm chướng ngại vật cảnđường. đường.
 
23. Anh Em Một Nhà
Trò chơi chung mọi người
Không cần dụng cụ
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta có một cha chung, Ðấng ngự trên trời, hằng thấu suốt tâm tư và luôn chăm sóc chúng ta\. (Mt 23:9; 6:9)
Gợi Ý:
-Tứ hải giai huynh đệ: Bốn bể đều là anh em.
-Chúng ta tuy nhiều, nhưng là một tấm bnh, một thân thể, vì hết thảy chúng ta đồng thông hưởng cùng một tấm bnh (Icor 10:17)
- Là anh chị em cùng một Cha trên trời, chúng ta phải yêu thương, giúp đỡ, và phải biết tên nhau\.
Cch chơi:
Người chơi đứng thành vòng tròn. Mỗi người cố gắng học và nhớ tên của hai người bên cạnh mình.
Trưởng chỉ vào bất cứ người nào đồng thời nói PHẢI hoặc TRI thì người đó phải đp lại bằng cch nói tên
của người bên cạnh.
Thí dụ: Trưởng chỉ và nói Tri, người đó phải đp lại tên của người đứng bên tri mình. Nếu nói sai
người ấy phải lên thay cho trưởng. Trò chơi cứ thế tiếp tục để mọi người học tên nhau\.
Có thể thay đổi bằng cch: Nếu nói sai tên người bên cạnh mình thì phải chạy đổi chỗ cho người khc để học tên mới\.
 
24. Hãy Theo Ngài
Trò chơi dành cho đông người
Không cần dụng cụ
Sau ngày Chúa Giêsu về trời, cc tông đồ đi khắp nơi giảng đạo và tìm thêm môn đệ khc cộng tc với mình trong việc loan truyền Tin Mừng. (Mc 16:19-20)
Gợi Ý:
- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
- Không chịu theo Chúa, nhưng con đành làm nô lệ, theo ý riêng của người nọ, người kia! (Ðường Hy
Vọng 190)
Cch chơi:
Dân chúng thích ai thì tìm đến vị đó để nghe giảng và làm môn đệ\. Trò chơi diễn tiến như sau:
Tất cả chơi theo đơn vị đội\. Mỗi đội sẽ nhận một mật lệnh riêng do Ðội Trưởng chỉ định. Có thể dùng tiếng kêu của Mathêu (bò rừng), Marcô (Sư Tử), Gioan (Phượng Hoàng), v.v. để thu đội mình lại\.
Sau khi nhận tiếng kêu rồi, mỗi người sẽ đi tản rộng ra khắp sân chơi và bịt mắt lại\. Chúa phn: HÃY THEO NGÀI! Thì mọi người kêu tiếng kêu của đội để tìm nhau\. Ðội nào tìm nhau đủ và xong trước thắng cuộc.
 
28. Ngước Mắt Lên Trời
Chơi cùng phi theo đội (cùng phi)
Vật dụng: một cây gậy
Dân Do Thi ước mong Ðấng Cứu Thế đến suốt bốn ngàn năm. Ngày ngày họ thường ra ngước trông lên trời cầu nguyện (ls 45:8).
Gợi Ý:
- Sau lời cầu chính thức của Hội Thnh, lời nguyện của trẻ em và bệnh nhân rất đẹp lòng Chúa\. (Ðường Hy Vọng 141).
Cch chơi:
Tất cả đứng thành vòng tròn theo đội, hai tay lên hông và di chuyển theo điệu ht “Trần gian ơi hãy
ngước trông lên...” Chọn 2 người cầm gậy chắn ngang vòng tròn để mọi người phải chui qua bằng cch ngửa người ra phía sau\. Vòng đầu gậy ở mức ngang vai, vòng 2 hạ xuống ngang ngực, vòng ba xuống ngang bụng... Cứ thế hạ thấp dần.
Ai bị té hoặc dụng người vào gậy sẽ bị loại ra ngoài trong khi trò chơi cứ vẫn chơi tiếp tục. Ðội nào nhiều người đứng vững sau cùng sẽ thắng.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây