Sức mạnh khiến bạn mạnh mẽ, nhưng lòng can đảm sẽ mang đến cho bạn sự hòa nhã.

Sức mạnh khiến bạn đứng vững trước hiểm nguy, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn vượt qua. 

Sức mạnh giúp bạn chiến thắng, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn có thể chấp nhận thất bại.

Sức mạnh cho bạn sự quyết đoán, nhưng lòng can đảm khuyên bạn nên suy nghĩ trước khi hành động.

Sức mạnh khiến bạn tin vào số đông, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn dám đưa ra chính kiến của mình.

Sức mạnh giúp bạn biết thông cảm với những nỗi đau của bạn bè, nhưng chỉ có lòng can đảm mới giúp bạn nhìn nhận nỗi đau của chính mình.

Sức mạnh làm cho bạn quên đi nỗi buồn rầu, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn nhìn rõ chúng.

Sức mạnh giúp bạn chịu đựng những hành động bất công, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn bắt chúng ngừng lại.

Sức mạnh giúp bạn có thể đứng một mình, nhưng lòng can đảm nói cho bạn biết rằng đôi khi cũng nên dựa vào người khác.

Sức mạnh giúp bạn dám yêu, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn dám đón nhận tình yêu của người khác dành cho mình.

Sức mạnh giúp bạn sống sót, nhưng lòng can đảm sẽ cho bạn biết phải sống như thế nào.